Giải thưởng

Thương hiệu uy tín Quốc gia! Đó là thành tích ghi nhận sự cố gắng hiệu quả của mỗi Cộng sự-Cán bộ, nhân viên & các Đối tác của Hanowindow®!


  

  

 

“Chương trình tư vấn & bình chọn Nhãn hiệu cạnh tranh - nổi tiếng quốc gia” do Cục Sở hữu trí tuệ, Viện Sở hữu trí tuệ & Đài truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh và ghi nhận những thành tựu đã đạt được trong quá trình xây dựng, phát triển nhãn hiệu theo các tiêu chí về Nhãn hiệu nổi tiếng của các Tổ chức, Doanh nghiệp, đặc biệt trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế, Chương trình “Tư vấn và Bình chọn nhãn hiệu cạnh tranh - Nổi tiếng quốc gia” đã chính thức được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2006. Sau 3 năm triển khai, Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng và tích cực tham gia của hàng trăm Tổ chức, Doanh nghiệp có tên tuổi trong cả nước.

Đây là chương trình hết sức có ý nghĩa, giúp người tiêu dùng lựa chọn được những đơn vị cung ứng có uy tín, đủ khả năng, đồng thời tập hợp và đoàn kết các Tổ chức và Doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với nhau vì sự phát triển mạnh mẽ của Nhãn hiệu Việt.

 

Để được xét duyệt & bình chọn các nhãn hiệu tham gia phải thỏa mãn các điều kiện như sau:

  1- Đối với các nhãn hiệu nổi tiếng:

  a) Nhãn hiệu phải thỏa mãn 8 tiêu chí đánh giá theo Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ - 2005. Các tiêu chí đó bao gồm:

 - Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo.

 - Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành.

 - Doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hóa được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp.

 - Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu.

 - Uy tín rộng rãi của hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu.

 - Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu.

 - Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng.

 - Giá trị của nhãn hiệu dưới hình thức chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu, chuyển giao quyền sử dụng, góp vốn đầu tư.

 - Ưu tiên trong đánh giá nhãn hiệu gắn trên sản phẩm, dịch vụ mang tính: độc đáo; có tốc độ phát triển nhanh, mạnh mẽ; ảnh hưởng thị trường cao; là sản phẩm xuất khẩu chủ lực; sản phẩm được ưa chuộng tại thị trường của các nền kinh tế phát triển;…

  b) Cá nhân, pháp nhân chủ nhãn hiệu đạt các tiêu chí về năng lực cạnh tranh, quản lý chất lượng sản phẩm. - dịch vụ; sản xuất thân thiện và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt luật Lao động,…; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế; tích cực tham gia các hoạt động mang tính xã hội.

 

 

2- Đối với các nhãn hiệu cạnh tranh:

 a) Nhãn hiệu phải thỏa mãn hơn 2/3 trong số các tiêu chí đánh giá của nhãn hiệu nổi tiếng, 1/3 tiêu chí còn lại phải đạt trên yêu cầu thỏa mãn là 50% các tiêu chí của nhãn hiệu nổi tiếng.

 b) Cá nhân, pháp nhân chủ nhãn hiệu đạt các tiêu chí về năng lực cạnh tranh, quản lý chất lượng sản phẩm - dịch vụ; sản xuất thân thiện và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt luật Lao động,…; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế; tích cực tham gia các hoạt động mang tính xã hội.

 

Chuẩn mực của các tiêu chuẩn sản xuất - yếu tố đã gắn

kết mạnh mẽ Hanowindow® - Nhà sản xuất với Khách hàng

 

Hanowindow® đã vinh dự được trao “Cúp Vàng nhãn hiệu cạnh tranh”. Để có được vinh dự này, Hanowindow® luôn hiểu rằng đó không đơn thuần là kết quả của những gì chúng tôi đã làm được, mà phần lớn kết quả này dựa vào sự tín nhiệm tin yêu của các quí khách hàng và các quí đối tác đã hết lòng ủng hộ Hanowindow® trong thời gian qua. Hanowindow® xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các quí khách hàng và các quí đối tác của Hanowindow®