Giải thưởng

World Class Distinction là Giải thưởng uy tín Quốc tế, được trao cho Doanh nghiệp có tổng điểm số cao trên mức tối thiểu là 1.600 điểm!


 

 

 

 

Cha đẻ của World Class Distinction:

 

Không chỉ là chất lượng....