Giải thưởng

Tiêu chí được đánh giá cao nhất trong cuộc bình chọn này là công nghệ, môi trường và quản lý chất lượng.


 

Giải thưởng "Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển" có mục đích tôn vinh các doanh nghiệp Việt Nam thực sự phấn đấu để nâng cao hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Giải thưởng "Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển" ! Là một trong 16 Doanh nghiệp nhận Giải thưởng cao quý này, vì sự nghiệp phát triển Doanh nghiệp VN.

Tiêu chí được đánh giá cao nhất trong cuộc bình chọn này là công nghệ, môi trường và quản lý chất lượng của sản phẩm. Tiếp đó là các tiêu chí như năng lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ doanh nghiệp, khả năng phát triển thương hiệu, và văn hóa doanh nghiệp.

 

 

Hội đồng chỉ đạo giải thưởng gồm Ban tuyên giáo Trung ương, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ủy ban Quốc gia Hợp tác Kinh tế Quốc tế và một số đơn vị truyền thông.

 

 

Hanowindow® luôn đi đầu về chất lượng cung cấp sản phẩm uPVC

 

19 - NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU 100%  kính mặt dựng - Spyde Profile HANOWINDOW uPVC - Cửa  nhựa lõi thép, Temper 533 x 400 - 72K.jpg